Udstillinger

Udstilling på arkivet forår 2023

Udstillingen er om tidligere borgmester fra Odder – Uffe Jensen – Efter generalforsamlingen 2023 holdt han foredrag. Uffe Jensen er gammel ”Solbjergdreng”.

Udstilling på arkivet efterår 2022

Udstillingen på arkivet er for øjeblikket  “Den gamle skolestue” + plakater fra Solbjerg Hovedgade + De 8 tidligere skoler i Solbjerg Kommune.

Plakaterne fra Solbjerg Hovedgade kan ses under: “Udgivelser-Plakater” på hjemmesiden.
Plakaterne kan også ses på Caféen på “Folkehuset” her i efteråret 2022.

Udstilling efterår 2021

Udstillingen på arkivet er for øjeblikket  “Solbjergbogen 5” 

Udstilling på arkivet efterår 2019

Udstillingen på Arkivet for øjeblikket er udgravningerne af Solbjerg Kirke. Den blev udgravet i 1907 og i 1931. Den blev brugt som uddannelsesgravning for arkæologer under Moesgaard i 2010-2011 og 2012. Dette er fra udgravningen 2010.
Udstillingen på arkivet er i efteråret “Udgravningerne af Solbjerg Kirke”

De samme plakater var udstillet på Lokalcentrets Cafe, hvor der desuden er 3 plakater fra “Fuglbjerggård”

Udstilling på arkivet forår 2019

Udstillingen på arkivet er for øjeblikket “Fuglbjerggård”

Der er udstillet 3 plancher fra forskellige perioder af gårdens eksistens. I vores glasmontre er der udstillet forskellige ting fra tiden bl.a. potteskår fra jernalderen fundet på Solbjerg Hedevej 61-99 af Karen Larsen.

Fuglbjerggård.

Udstilling på arkivet forår 2018

Udstillingen på arkivet dækker “Solbjerg Midtpunkt” med plancher bl.a. for Solbjerg Kro, Solbjerg Stålvarerfabrik og bygningerne og forretningerne  omkring Ormestenen og Rødbøgen, hvorfra byens udvikling begyndte. Udstillingen var også på Lokalcentret i forbindelse med aftenen: “Livet langs Solbjerg Hovedgade”

Udstilling på Lokalcentret: Elmevang efteråret 2017:

Udstilling af landejendomme i de 4 sogne i Solbjerg, samt beskrivelse fra Topografisk historiske  håndbog 1949.

Udstilling på Arkivet foråret 2017:

Solbjerghaven – Læs om Solbjerghaven i vores hæfte fra 2017.

Udstilling på Arkivet efteråret 2016:

Arkivets arbejde gennem de sidste 50 år – Læs om “Arkivets arbejde gennem de sidste 50 år” i vores hæfte fra 2017.

Tidligere udstillinger på Arkivet:

Udstilling på Arkivet foråret 2016:

Udstillingen på Egnsarkivet her i foråret omhandler “Solbjerg Ungdomsskole gennem 50 år ” og supplere vore hæfte af samme navn.

Udstilling på Arkivet efterår 2015:

Udstillingen på Egnsarkivet er udstillingen om Solbjergskolen der den 1. sept. 2015 kunne fejre 50 år jubilæum. Udstillingen omhandler de 8 landsbyskoler der blev til en “centralskole” da Solbjergskolen blev bygget.
Udstillingen har tidligere været vist på skolen i forbindelse med jubilæet på “mindernes gang”

Udstilling på Arkivet forår 2015:

Udstillingen på Egnsarkivet omhandlede i foråret 2015 Ask Højskole fra “Vugge  Grav”. Plancheudstillingen er opdelt i forskellige perioder med elevhold, forstandere, bygningsforhold og flere andre interessante forhold omkring højskolen. Et lille hæfte, der er udarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen omhandler ”Ask Højskoles sidste år” og er forfattet af Thorkild Lyby. Det er også ham, der har skrevet ”Kundskab og Ånd”, som også omhandler højskolen fra starten til 1994.

Hæftet ”Ask Højskoles sidste år” og ”Kundskab og Ånd” kan købes på Egnsarkivet for henholdsvis 25,- og 50,- kr. Thorkild Lyby var også foredragsholder til Generalforsamlingen.

Udstilling om Vinterens billeder fra de 4 sogne omkring Solbjerg.

Udstilling om Høstarbejdet i Solbjerg og omegn.

Udstilling om Solbjerg Egnsarkivs Støtteforening.

I 1989 blev Støtteforeningen for det lokale arkiv stiftet med det formål at opretholde Egnsarkivet i Solbjerg og at yde tilskud til arkivet, da det offentlige tilskud er yderst beskedent.

Foreningen er også aktiv med at arrangere møder, foredrag og udflugter, hvor alle er velkomne.

Arkivet har skiftende billedudstillinger med relation til aktuelle aktiviteter, og der er altid stor interesse for disse udstillinger. At foreningens arbejde påskønnes, ses også af den store tilslutning til arrangementerne.

Solbjerg Hovedgade.

Skildre bygninger, forretninger og villaer gennem tiderne

Købmænd og høkere

I løbet af de sidste 145 år har omkring 15 landsbyer i Solbjerg-området haft en dagligvarebutik. Indtil 1856 var det sådan at de ting som landboerne ikke var selvforsynende med f.eks. kaffe og the, stof til finere beklædning og andre luksusvarer, dem kunne de kun købe hos købmanden i den nærmeste købstad, som for vores område var Aarhus. Men i 1856 kom en lov, som tillod høker-handel i landsbyerne og i næringsloven af 29.12.1857 blev der kun givet tilladelse til oprettelse af butikker som i en afstand af 2 mil eller længere fra købstaden.
Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilsted lå lige netop så langt fra Aarhus at det var lovligt at drive høkerforretning. Men der var også regler for, hvad høkeren måtte handle med. Der står blandt andet i loven at ”Den som attraar at drive Høkerhandel paa Landet, har at erhverve Næringsbevilling. Det er Høkere tilladt i deres Udsalgssteder at falholde de Produkter, som … kan købes overalt paa Landet, samt endvidere Øl, Salt, Tran, Lys, Svovlstikker, Træsko, Tjære, Sæbe, Sukker, Sirup, The og Tobak. Det er ikke tilladt for Høkere at lade Varer for egen Regning indfører fra Udlandet. Det er kun tilladt at have et Udsalgssted, hvilket skal være ved Bopælen…”  Det blev overladt til de respektive sogneråd at anbefale bevillingerne, som politimesteren udfærdigede. I Solbjerg har vi haft flere købmandsforretninger på samme tid og den sidste, Købmand Skovgaard, lukkede i 2003. Nu er butikken og bagbygningen revet ned og der er et hul i husrækken på Solbjerg Hovedgade.