Kartotekskort

Kartotekskort over afdøde

Solbjerg Lokalarkiv har siden dets start for 50 år siden lavet kartotekskort over afdøde i i de 4 sogne omkring Solbjerg. Det har i de seneste år været svært at ajourføre dette kartotek, da folk ikke længere har dødsannoncer i avisen og ”Solbjerg NU – Kirkebladet” ikke længere har oplysninger om afdøde i sognene.

Disse oplysninger skal jo kunne bruges, af f.eks. slægtsforskere, så derfor har vi nu lagt navnene på kartotekskortene ud på vores hjemmeside:

Hvis du så ønsker at modtage oplysninger fra et kartotekskort – digitalt foto – skal du henvende dig til Arkivet på: https://egnsarkivetsolbjerg.dk/kontakt/
Her er et eksempel på et af kartotekskortene:

”Grøn 136” – henviser til, om vi har billeder fra adressen liggende på Arkivet.
I dette tilfælde har vi billeder fra ”Drammelstrupvej 284”

A  
BCDE  
FGH  
IJ


 
KL  
M  
N  
OPQ  
RS  
TUVXYZÆØÅ