Hæfter

Støtteforeningen udgiver hvert år et lille hæfte – hvis vi har ressourcer til det –  til medlemmerne om emner fra Solbjerg.

2021 – udkom Solbjergbogen, Bind 5

Historie om “Solbjerg Mejeri”                         
Skrevet af Lily Østergaard.
Lily Østergaard født Andersen, datter af den første
mejeribestyrer Henrik Lund Andersen og Anine Dorthea Christensen. Mejeriet lå på Amtsvejen (Solbjerg Hovedgade).
Pris 25,- kr
(udgivelsesår 2020)

Historien om “Fuglbjerggård”                         
Skrevet af Karen Larsen, Lis Hauerslev og Jytte Kristensen.
Om “Fuglbjerggård” mens gården lå i Gl. Solbjerg, og på Solbjerg Hedevej 51.
Pris 25,- kr
(udgivelsesår 2019)

Historien om Karnovs lovsamling og familie
Skrevet af Harriet Rasmussen
Pris 25,- kr

(udgivelsesår 2018)

Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv
50 års jubilæum – 2016        og
Historien om Solbjerghaven
Skrevet af Karen Larsen, Lene Sepstrup og Lis Hauerslev
Pris 25,- kr
(udgivelsesår 2017)

“Solbjerg Ungdomsskole gennem 50 år”
Skrevet af Kai Petersen og ungdomsskole medarbejdere.
Pris 25,- kr
(udgivelsesår 2016)

“Ask Højskoles sidste år” skrevet af Thorkild Lyby.
Pris 25,- kr
Hæftet omhandler Ask Højskole fra 1994 – 2005 (udgivelsesår 2015)
Thorkild Lyby har også skrevet ” Kundskab og Ånd” som omhandler Ask Højskoles start fra 1869 til  1994. Pris 50,- kr

Seier Jensen “Fra vugge til grav” skrevet af Harriet Rasmussen
og Jacob Hanquist.
Pris 25,- kr.
Omhandler Seier Jensens barndom i Ravnholt – soldat i 1864 – udvandring til USA. (udgivelsesår 2014)

“Gerda Reppkes første erindringer”  (udgivelsesår 2012) Gerda Reppke (1909-2001) er født og opvokset i Tulstrup, og hun beskriver sin barndom i årene 1913-17.  Pris 25,- kr.

Beretning om: Solbjerg Hovedgade 74 og Østergårdsvej 189, Tulstrup. (udgivelsesår 2011) Pris 25,- kr.
Solbjerg Hovedgade 74: slagter-, saddelmager-, frisør-, radio- og fjernsynsforretning inden den blev “Datastuen”.
Skrevet af Harriet Rasmussen.
Østergårdsvej 189: Byvandring i Tulstrup 5. sept. 2009 – Beretning skrevet af Oskar Lund.

“Beretning fra et lokalsamfund” Pris 25,- kr. (udgivelsesår 2010)
1) Om Solbjerg Kro også kaldet “Nils Peters Kro”. Skrevet af Harriet Rasmussen.
2) “To ualmindelige, almindelige mennesker” skrevet af  Karsten Skødt, Tiset
Omhandler Ida og Søren Gertsens liv, Tiset.

 

 

 

“Solbjerg i billeder” skrevet af Lis Hauerslev
(Udgivelsesår 2022)
Pris 40,- kr.

 

 

 

 

 

“Historier fra Solbjerg Hovedgade”
skrevet af JytteKristensen
(Udgivelsesår 2023)
Pris 25,- kr.