Englænderne kommer til byen

Englænderne kommer til Solbjerg maj 1945