Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen i støtteforeningen for Solbjerg og Omegns lokalhistoriske arkiv torsdag den 19. april kl. 19.30.

Dagsorden iflg. Vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning fra arkivet
 4.  Forelæggelse af reviderede regnskaber
 5. Valg til bestyrelsen (På valg er Peer Høisgaard og Lisbeth Andersen, som modtager genvalg).
 6. Valg af 2 suppleanter (På valg er Gunnar Hauerslev modtager ikke genvalg og Harriet Rasmussen modtager genvalg).
 7. Valg af revisorer: På valg er Lisbeth Andersen modtager genvalg og Sven Arne Magnusson modtager ikke genvalg.
 8. Eventuelt.

Lisbeth Andersen bød velkommen til 30 medlemmer og gav en orientering om aftenens forløb.

 1. Valg af dirigent: Gunnar Hauerslev blev valgt. Formaliteterne til generalforsamlingen fundet ok.
 2. Beretning: Formand Lisbeth Andersen: 26.08.2017 har støtteforeningen i samarbejde med lokalarkivet deltaget i Markedsdagen på Lokalcentret. Udstillingen blev godt besøgt og mange fordybede sig i de udlagte Scrapbøger, billeder og gamle dokumenter. 2.11.2017 var der videoaften, hvor Solbjerg revyen 1996 ”Humørspalten 3” blev vist på lokalcentret. En morsom aften med god tilslutning. 15.03.2018 blev der fortalt om Solbjerg Hovedgade før og nu. Der var  65 personer, og der kommet tilbagemeldinger om en rigtig god aften.

Støtteforeningens bestyrelse: Edith Stoltenborg, Jytte Kristensen som er referent og frivillig i lokalarkivet., Lis Hauerslev, Jørgen Christensen som er kasserer, Peer Høisgaard, Peter Clausen og Lisbeth Andersen. 31.12.2016 var der 193 medlemmer fordelt på 122 adresser. 31.12.2017 er der 207 medlemmer fordelt på 127 adresser. Fem adresser er udmeldt p.g.a. dødsfald. Efter kaffepausen vil Harriet fortælle om familien Karnov. Arkivets hæfte i år er historien om Karnovs familie og lovsamling.

 1. Beretning fra arkivet: Arkivleder Lis Hauerslev fortalte om året gang. Desværre døde Flemming Sandberg i 2017. Ære være hans minde. Harriet Rasmussen har lavet et omfattende arbejde med at indsamle materiale og skrive årets udgivelse om Karnovs familie og hans lovsamling. Lene Septrup skriver vores klummer i Solbjerg Nu og registrerer modtagne dokumenter. Karen Larsen tager sig af henvendelser vedr. slægtsforskning. Jørgen Christensen klarer EDB og ajourfører hjemmesiden og har været på kursus i Facebook.

Jytte Kristensen registrerer indleverede billeder. Linda Svendgaard holder styr på avisudklippene. Lis Hauerslev er ansvarlig for det administrative (økonomien og kursustilmelding) og sikringen af samlingen. Sammenlagt har forskellige været på kursus i 9 dage. I 2017 modtog arkivet 26 afleveringer og har besvaret 38 henvendelser. Der er et godt samarbejde med bibliotekar Maja Bjerre. Lis takker alle medarbejdere på arkivet og ønsker flere frivillige. En deltager foreslog at synliggøre billeder af huse i en mappe.

 1. Forelæggelse af reviderede regnskaber: Jørgen Christensen fremlagde regnskab for Støtteforeningen. For 2017 var der et underskud på 3.929, 38 kr. Egenkapital utimo 2017 er 13.461,85 kr. Lis Hauerslev fremlagde regnskabet for Arkivet. Begge regnskaber blev godkendt.
 2. Valg til bestyrelsen: Peer Høisgaard og Lisbeth Andersen blev genvalgt.
 3. Valg af 2 suppleanter: Harriet Rasmussen blev genvalgt og Linda Svendgaard blev valgt.
 4. Valg af revisorer: Lisbeth Andersen blev genvalgt og Pia Samsing blev valgt.

Eventuelt: Under kaffen modtager Jørgen Christensen kontingent.

 

Efter kaffen holdt Harriet oplæg om Karnovs familie og hans lovsamling

Harriet fortalte på en spændende og oplysende måde om Karnovs familie, og hvordan hun blev mere og mere engageret i at udforske den. Søren Magnus Karnov blev født 18 august 1882 på Tvenstrupvej 2 i Pederstrup. Karnov blev cand. jur. i 1910.

Fra 1920 til 1930 var Karnov overretssagfører i Sønderborg, hvor han fik ideen til at skrive en lovsamling ved at læse en lovbog fra Tyskland. Harriet har brugt halvandet år til at finde materiale om Karnovs familie og skrive et opsigtsvækkende hæfte om Karnovs familie og lovsamling. Harriet takkede Gunnar Hauerslev og Jørgen Christensen for deres værdifulde hjælp.

Ref. Peter Clausen