Billeder

Billeder fra Solbjergs Lokalhistoriske Arkiv

Soldaterbilleder fra Solbjerg:

Billeder fra 2. verdenskrig fra Solbjerg: “De hvide busser gennnem byen” , “Englænderne kommer til byen” og “de tyske soldaters hjemmarch”.

Billeder fra “De fire sogne omkring Solbjerg” – Bind 4 siderne 210 -271
Artiklen hedder: – “og nu til sporten” af Finn Krogslund Jensen