Generalforsamling 2020 – aflyst- skriftlig beretning

Solbjerg, den 4. juni 2020

 

Vi har i bestyrelsen besluttet at aflyse vores årlige generalforsamling, grundet Corona – krisen.

Den nuværende bestyrelse fortsætter til næste generalforsamling i 2021.

Vores medlemmer får kopi af Årsberetning fra formand for Støtteforeningen Lisbeth Andersen og leder af arkivet Lis Hauerslev, samt en kopi af regnskabet v/ kasserer Jørgen Aaboe Christensen.

Formand for Støtteforeningen Lisbeth Andersen

 

Formandens årsberetning til Støtteforenings generalforsamling torsdag den 16. april 2020

 Velkommen og en orientering om aftenens forløb, begynder med en sang, generalforsamling, valg af dirigent, derefter kaffe og fornyelse af kontingent. Hüseyin Arac fortæller om sin tid på Stålvarefabrikken og tiden i Danmark.

Efter generalforsamling den 11. april 2019, har Edith Stoltenborg ønsket at trække sig som bestyrelsesmedlem. Støtteforeningen takker Edith for sin indsats og ønsker hende god vind fremover. Som nyt medlem har vi fået Flemming Nielsen fra Hvilsted. Velkommen til Flemming Nielsen.

Årets hæfte, som altid (når der er tid og resurser til det) bliver lavet til den årlige generalforsamling, får man udleveret gratis, når man fornyer sit kontingent. Hæftet omhandler i år… Ny Solbjerg Mejeri i perioden fra 1905 til 1930. Så der er en del anekdoter. En stor tak til alle, der har skrevet tekst til hæftet.

Den 26. september 2019, var der en fortælleraften i forbindelse med ønsket om at lave Solbjerg bogen nr. fem. Der har været kontakter ud til forskellige personer.  Så bogen er godt begyndt og Lis vil fortæller mere om dette emne.

Så har vi været på udflugt til Uldum Mølle. En fin eftermiddag, hvor Jakob Hanquist Petersen viste rundt og fortalte om det igen at stå med hænderne i kornet. Jakob kommer fra landet og ikke langt herfra (byen Ravnholt).

Den 24. august var vi repræsenteret på markedsdagen på Solbjerg lokalcenter. Så vidt vides fik vi et par nye medlemmer.

Videoaften i Caféen på Lokalcentret den 27. februar 2020, med ”Humørspalten” 65 deltager…. Rigtig godt.

Man betalte 35,00 kr. for kaffe og brød.

Fra kassereren oplyses, vedr. medlemstal pr 31.12.2019, har vi 207 personer, som svarer til 133 adresser, 7 nye medlemmer og 5 er udmeldt af forskellige grunde.

Til alle i Egnsarkivet, I gør et stort arbejde i forbindelse Årshæftet, Solbjergbogen og alt det andet og en stor tak skal  lyde for jeres indsats  fra bestyrelsen i Støtteforeningen.