Solbjergbogen 5

Solbjerg by bliver 150 år.

Da vi erfarede at 2021 er året, hvor byen Solbjerg fylder 150 år, tænkte vi straks, at gaven til byen måtte være bind 5 af bøgerne ”Fire Sogne omkring Solbjerg”. Det var efterhånden godt 20 år siden den sidste bog udkom, nærmere i 1999 og de 3 øvrige i 1979, 1981 og 1992, så der måtte være stof til at skrive lidt mere lokalhistorie om de fire sogne, som omgiver byen Solbjerg.

For at få ideer til hvilke emner bogen kunne indeholde samt kontakt til personer, der gerne ville bidrage med en artikel, indbød vi i september 2019 til et inspirationsmøde.

Her ca. 1½ år senere har vi en bog på 216 sider med 25 emner, skrevet af personer, der bor eller har boet i lokalområdet.

Der kan læses om udviklingen af boligområderne, virksomheder der engang var i byen, vindmøller, økologisk landbrug i Løjenkær, landskabets udvikling og anvendelse omkring Lethenborgvej, opvæksten i Solbjerg, 4H arbejde på Bakkegården, Frede Nielsen, Mustrup, interview med Otto E. Jensen, borgerforeninger, cykelsti, jernbanen m.m.

Vi vil her takke alle, som har samarbejdet med os omkring denne bog, samt en stor tak til sponsorer, som har gjort det muligt at få bogen trykt.

Sponsorer:
Arkivsammenslutningen i Aarhus
Lions i Solbjerg
Dansk Lokalhistorisk Forening

Se de andre 4 solbjergboger her:

https://egnsarkivetsolbjerg.dk/de-4-sogne-i-solbjerg/

Indhold:         (Artikelregister for Solbjergbogen 5)
side

3               Forord  

4               De første 100 år – af Lis Hauerslev  

6               Lokalområdet, der voksede med ca. 3.000 indbyggere … – af Lis Hauerslev

11             Historien om Th. Schulz Catering – af Erik Schulz

32             Tinofix Solbjerg – af Lis Hauerslev og Jytte Kristensen 

36             Solbjerg Stålvarefabrik – af Lis Hauerslev

41             MH-Møbler Solbjerg – af Lis Hauerslev 

45             Scanmarket – af Betina Nygaard 

49             Lions Solbjerg 1970 – 2020 – af Anders Østergaard

55             Vindmøllernes renæssance – af Jytte Kristensen 

60             Historien om vindmøllen på Solbjerg Hede…. – af Per Lauritsen 

63             Malling Mark Vindkraft …. – af Hugo Timmermann 

68             Skattenægterne – de gæve bønder – af Jacob Hanquist Petersen 

73             Løjenkær – verdens navle – økologisk landbrug – af Bertil Oluf Schmidt 

77             Kulturlandskabets udvikling og anvendelse…. – af Flemming Nielsen

107          Bakkegården i Løjenkær – af Lilli Bach Andersen 

113          Børns trivsel og udvikling – af Peter Clausen

134          FDF og musik gjorde Solbjerg til et smør…. – af Rikke Rosenkrans Bøgh

138          Mit ungdomsliv i Solbjerg – af Jan Kolling

142          Cykel-Frede – en begavet originalaf Thorkild Lyby

158          Hilsen til Askaf Thorkild Lyby

161          Interview med Otto E Jensen – af Jytte Kristensen

170          Vikingen i Ravnholt – af Jørgen Christensen

175          Borgerforeningen Ravnholt-Bryggervangen-Tiset – af Anette Knudsen,
                     Birgitte Beyer, Dorte Birch Nielsen

188          SOS-Cykelsti – af Mette Blicher

194          Læserbreve om jernbanen – af Jørgen Christensen