Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske arkiv

                               Torsdag den 12. august 2021 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.

Gert Malmkvist blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen i april måned blev udsat på grund af corona, og nu er lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.

 1. Beretning fra formanden.

Formand Lisbeth Andersens beretning:

Vel mødt til vores årlige generalforsamling. Lidt praktisk – i pausen  er der kaffe  med kage bagt af Lis Hauerslev  og der er ligeledes mulighed for at forny sit medlemskab v/Jørgen Christensen. Efter pausen vil Thorkild Lyby fortælle om Cykel Frede Men inden vil vi, som vi plejer, synge en sang.

2021 blev så klar til, at vi kunne holde vores årlige generalforsamling.

Vi  må desværre meddele vores bestyrelsesmedlem Peer Høisgaard  døde den 15. februar 2021. Peer havde stor interesse for omegnens fortid og nutid. Ære være Peers minde. Ligeledes er bestyrelsesmedlem Peter Clausen fratrådt på grund af sygdom, Peter har været en stor del af vores nye Solbjergbog og har skrevet om Børns trivsel og udvikling i bogen.

Vi har holdt tre bestyrelsesmøder i 2020, for at høre lidt om Solbjergbogens udvikling og andet i arkivet.

Lis Hauerslev vil berette om dette. Vi ved alle, at det har været et meget stort arbejde med Solbjergbogen, både at samle stof og få det hele færdig til foråret 2021. Det blev klaret og en meget fin bog kan pynte på diverse reoler i Solbjerg og omegn. Herfra skal lyde en stor tak for jeres indsats og det er en stor glæde, at det  kunne lade sig gøre.

Og en anden glæde har været, at Jørgen Christensen og undertegnede har udleveret et æresmedlemsbevis til Thorkild Lyby.

 Arrangementer har der ikke være nogen af, og jeg  behøver ikke at sige hvorfor (corona).

Vi er blevet medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening, som udsender medlemsbladet Journalen 3 gange årligt.

Så kan vi meddele, at vi er på nuværende tidspunkt er 207 medlemmer fordelt på 133 adresser.

8 personer er udmeldt i løbet af 2020 af forskellige grunde.

Endnu engang tak  til alle bidragsyder til Solbjergbogen, og alt det andet, der bliver udført,

siger bestyrelsen i Støtteforeningen.

 

 1. Beretning fra arkivet

Arkivleder Lis Hauerslev :

 Arkivets beretning for året 2020

Der er ej heller fra arkivet meget at berette om året 2020. For ud af årets 53 uger har vi holdt lukket p.g.a. corona i 20 uger, hertil kommer ferie og helligdage. Af lokale aktiviteter har der kun været et enkelt, ”tilflytterdag” sammen med biblioteket i november måned – men det var ikke meget besøgt.

Medarbejdere

Vi er fortsat 8 frivillige der arbejder regelmæssigt på arkivet, med de opgaver der nu er. Omsat til timer er det ca. 35 timer om ugen der leveres af frivillig arbejdskraft, men vi kunne bestemt sagtens bruge flere timer og dermed flere frivillige

Arkivalier/besøgene:

I 2020 har vi modtaget 10 afleveringer, vi har haft besøg af ca. 10 personer i løbet af året, og svaret på 26 skriftlige henvendelser, selvfølgelig primært mails.

Øvrigt

Halvdelen af os frivillige har arbejdet meget med bind 5 af Solbjerg bøgerne, og det var været et stort arbejde, til dels skriveprocessen, korrektur læsning og ikke mindst opsætningen af bogen. Heldigvis har meget af det kunne klares derhjemme og vores kommunikation over internettet.

Udgivelsen skulle have været markeret ved byens fest, der afholdes i anledningen af jubilæet, men da den er udskudt til foråret 2022 på grund Coronaen, har vi valgt at udgive bogen nu. Men vi vil fortsat være aktive i det udvalg der arbejder med jubilæumsfesten.

Vi er meget stolte af resultat af vores anstrengelser, og som jeg sagde tidligere i dag, vil jeg gerne sige tusind tak til alle der på den ene eller anden måde har hjulpet os med dette projekt. Der skal også herfra lyde en stor tak til Støtteforeningen, som har stået os bi med det økonomiske.

Vi har lavet en lille udstilling om bogens indhold og den kan ses rundt omkring i lokalet.

Som I har kunnet læse i de forskellige medier, skal vores skole ombygges og udvides. Dette betyder at folkebiblioteket skal slås sammen med skolebiblioteket og bliver dermed et såkaldt kombi bibliotek.

Vi har selvfølgelig været meget spændt på om der blev plads til os – Egnsarkivet – men heldigvis så er svaret ja.

Jeg havde i september måned sidste år et møde med personer fra bibliotekets ledelse og de bekræftede os i at selvfølgelig skal vi fortsætte vores gode samarbejde og der skal også være plads til os i kombi biblioteket.

Processen er nu kommet så langt at det næsten ligger fast at biblioteket flyttes i lokaler der ligger til venstre for indgangsdøren til skolen, her sidst i august holdes der et kick off. møde, hvor vi vil deltage. Samtidig er der nedsat en arbejdsgruppe med deltager fra skolebiblioteket og folkebiblioteket, hvor vi deltager ad hoc.

Tidsplanen er pt. at det samlede skoleprojekt skal stå klar skolestart august 2024.

Som afslutning vil jeg takke alle medarbejdere på arkivet for deres indsats gennem det år der er gået, alle gør I et stort stykke arbejde, så tusind takt for det.

Der skal også lyde en tak til Støtteforeningen for samarbejdet i 2020.

Arkivleder Lis Hauerslev 

 1. Forelæggelse af reviderede regnskaber.

Jørgen Christensen og Lis Hauerslev fremlagde regnskaberne for henholdsvis Støtteforeningen og Arkivet. Regnskaberne blev godkendt.

Støtteforeningens regnskab: https://egnsarkivetsolbjerg.dk/wp-content/uploads/2021/08/regnskab-2021.pdf

Arkivets regnskab:  https://egnsarkivetsolbjerg.dk/wp-content/uploads/2021/08/Arkivets-regnskab-2021.pdf

 1. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Vedtægtsændring (stemmelighed i bestyrelsen)

Vedtaget af forsamlingen

 1. Kontingentforhøjelse på kr. 20,00 f.s.v. angår familier, enlige uændret.

Vedtaget af forsamlingen

 1. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Jytte Kristensen ————— modtager genvalg – og blev valgt

Jørgen Aaboe Christensen – modtager  genvalg – og blev valgt

Lis Hauerslev – ————–     modtager genvalg – og blev valgt

Jens Laursen Pind og Mogens Andersen blev valgt som nye medlemmer.

Bestyrelsen består herefter af:

Lisbeth Andersen

Lis Hauerslev

Jørgen Christensen

Flemming Nielsen

Jytte Kristensen

Jens Lauersen Pind

Mogens Balskilde Andersen

 1. Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Linda Svendgaard ………     modtager genvalg –  og blev valgt

Harriet Rasmussen………    modtager genvalg – og blev valgt

 

 1. Valg af revisorer

På valg er:

Lisbeth Balskilde ………    modtager genvalg –  og blev valgt

Pia Samsing          ………    modtager genvalg – og blev valgt

 1.  

Intet