Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen i Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns lokalhistoriske arkiv

torsdag den 27. april 2017 kl. 19.30.

Dagsorden iflg. vedtægterne 

 • Valg af dirigent
 • Beretning fra formanden
 • Beretning fra arkivet
 • Forelæggelse af revideret regnskaber
 • Valg til bestyrelsen Edith Stoltenborg – villig til genvalg Lis Hauerslev – villig til genvalg
 • Hanne Hedegård
 • Jørgen Christensen – villig til genvalg
 • På valg er:
 • Valg af 2 suppleant
 • På valg er: Gunnar Hauerslev og Harriet Rasmussen. Begge er villige til genvalg.
 • Valg af revisorer
 • På valg er: Lisbeth Balskilde og Svend Arne Magnusson. Begge er villige til genvalg.
 • Eventuelt. 

Lis Hauerslev bød velkommen til 26 medlemmer og gav en kort orientering om aftenens forløb.

 • Valg af dirigent     Gunnar Hauerslev foreslået . Formaliteterne til generalforsamlingen fundet ok.
 • Beretning v/formand  Lis Hauerslev  sagde farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer og  goddag til 2 nye. Bestyrelsen har bestået af 6 medlemmer i det forgangne år, hvoraf der de sidste fire år har været 7 medlemmer. Foreningen talte pr. 31.12. 16. – 183 medlemmer fordelt på 115 adresser. Tilbagegang på 6 medlemmer, 3 nye er kommet til 8 udmeldt og 1 person er afgået ved døden. Som æresmedlem er der Åge Domino, Harriet Rasmussen og Minna Sørensen. Vi deltog i markedsdagen på Lokalcentret. Turen til Håndværkermuseet i Randes, som var planlagt i september blev aflyst, grundet for få tilmeldinger. Julefrokosten 2016, var lidt ekstra vedr. maden, grundet arkivets jubilæum, det skulle fejres. Menuen bestod af tre retter mad, hvor der ellers bliver serveret smørrebrød. Julefrokosten blev holdt på Fritidscentret. Videoaften i Lokalcentrets cafe med gammel Solbjerg Revy fra 1991, som hed PLAKATTEN. Der deltog 35 personer og det må gerne gentages med andre gamle Solbjerg Revyer. Årets hæfte har to historier nemlig arkivet gennem 50 år og Solbjerg Haven. Lene Sepstrup og Karen Larsen har skrevet Solbjerg Haven og Lis Hauerslev har skrevet om arkivet. Jørgen Christensen og Gunnar Hauerslev har stået for redigeringen og trykning af hæftet. Hvor skal sensommer turen gå hen? Spørgsmålet blev givet til medlemmerne og et forslag var- en tur til Fruering-Vitved og se de sammenbyggede gårde. En TAK til medarbejderne for deres indsats, hvor der har været rigelig med opgaver. Der kan sagtens bruges flere hænder i arkivet, hvis nogen kunne have lyst. Der blev opfordret til brug af arkivet og hvis nogen ligger inde med gamle billeder modtager vi gerne.
 • Beretning fra arkivet v/ Lene Sepstrup, som gav en fin beskrivelse af arbejdet i arkivet. Der sker positive ting, der lykkedes og giver arbejdet glæde. Der er mange tilfredse kunder i butikken. Arkivets arbejde kan være ret kompliceret og kræver tålmodighed. Der er stor hjælp ved IT- manden Jørgen Christensen. Tak for det. Populær er vores hjemmeside, for antallet af besøgende er steget fra sidste år fra 3112 til 9432. Dokumenter på nettet er ikke så interessante for bruger, her kan kun ses de findes på arkivet. Dokumenternes ordlyd, er nemlig ikke tilgængelig på nettet. Der skrives klumme til Solbjerg Nu. Der har været ophængt gamle Solbjerg gårde i cafeen på Lokalcentret og det var en stor succes. Der har været medarbejdermøde på Dok1, hvor stadsarkivet nu har lokaler, samme bygning som hovedbiblioteket. Arkivudvalget stod for mødet og fordeler tilskud. De arkiver der udviser mest initiativ får flest penge, en gulerod. Selvfølgelig skal man vise eksistensberettigelse for at bevare fortiden for eftertiden. TAK til alle hele vejen rundt – også til Støtteforeningen.
 • Forelæggelse af regnskab Jørgen Christensen fremlagde regnskab for Støtteforeningen, grundet jubilæum er underskud kr. 4.056. Bemærkning fra revisorerne, regnskab godkendt og revideret. Regnskabet er ¾ årlig, men fremover vil regnskabsåret gå fra januar til januar. Regnskab fra arkiv blev fremlagt af Lis Hauerslev, ligeledes revideret og godkendt.

 

 •  Valg til bestyrelsen – På valg var Edith Stoltenborg, Jørgen Christensen, Lis Hauerslev og Hanne Hedegaard. Alle undtagen Hanne Hedegaard ønskede genvalg. Høisgaard tager kontakt til Peter Klausen.
 • Nyvalgt blev:  Jytte Kristensen, arbejder frivilligt i arkivet og Peter Klausen, Løjenkær.
 • Valg af suppleanter – På valg Harriet Rasmussen og Gunnar Hauerslev – begge blev genvalgt
 • Valg af revisorer – På valg Lisbeth Balskilde og Svend Arne Magnusson – begge blev genvalgt
 • Evt.  Der blev drukket kaffe og te –spist kage. Efter kaffen var det Finn Krogslund Jensen, der fortalte i korte træk om familien, der kom til at bo i Solbjerg, glæden ved det og ”alt” hvad Finn har været  med til at udvikle. Dette kunne lade sig gøre ved det gode bagland han havde, nemlig Aase. Det var en fin beskrivelse om Finn med familie og Solbjerg.
 •  Lis gav en god beskrivelse af projektet ”Giv det videre 2017” til medlemmerne www.givetvidere2017.dk  og vi andre har det beskrevet fra referat af 3. april 2017. Arkivet er tilmeldt dette projekt. Derfor vil alt det, der indsendes og skrives om, tilhører Solbjerg arkiv, få mulighed for at samle op.

 

 

 

Ref. Lisbeth Andersen