Artikelregister for: “De fire sogne omkring Solbjerg”

Artikelregister for “De fire sogne omkring Solbjerg”

Afholdshjem m.v. (Solbjerg Hovedgade 88) 1:137
Aldrup, Balskilde og Ny-Solbjerg (mejerierne) 4:148
Aldrup Mølle 3:29
Amatørteater i Solbjerg 3:119
Ask Højskole 1869-1981 2:97
Astrup i 1920’erne 3:99
Astrup Kirke 1:87
Astrup Præstegård 4:14
Astrup præstegårds udstykning 1:164
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sparekasse 1871-1981 2:191
Barndom i Gammel Solbjerg 3:89
Barndom i Tiset Præstegård 2:27
Besættelsestiden 1940-1945 i Solbjerg 3:145
Biblioteker i Solbjerg 4:272
Bondebryllup i Pederstrup 1:100
Borgerforeningen 4:297
Breve fra en landsoldat 1:92
Brugsforeninger i de fire sogne 4:104
Busser og rutebiler (offentlig transport) 4:167
Cane (Rantzausgave) 1:17
Cykelsport (familien Gissel, Ingerslev) 4:267
Dagligt liv i Astrup i 1920’erne 3:99
Da Ingerslev var cykelsportens centrum 4:267
Degne, skoleholdere og lærere i Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne 2:67
Gå til toppen
Degne, skoleholdere og lærere i Tiset sogns skoler 3:43
Demokratiets første 125 år i de fire sogne (kommunalpolitik) 4:116
Drengeår i Ny Solbjerg kro 1910-1913 2:184
Egnsarkivet 1967-1992 3:4
Egnsarkivet 1967-1999 (Historien bag lokalhistorien)4:288
Elsdyret fra Dontmose 1:32
Emigranter 4:197
En farverig rundtur i de fire sogne 1999 4:319
En spøgelseshistorie fra Drammelstrup 1:97
En usædvanlig præsteskæbne (Berthel Henriksen) 4:23
Fastrups lange vej til Solbjerg 2:268
Fattigvæsen og fattighuse 4:58
FDF og FPF i Solbjerg 1966-1981 2:272
25 år med SUS og SUK 3:165
Fiskeri i Solbjerg sø 2:237
Folketinget drøftede en banegård i Tiset 3:164
Fra dagvognen til linie 52 (offentlig transport) 4:167
Fra mønstergård til renseværk (Lundbjerggård) 3:113
Fredsglæde med krigerske undertoner 4:49
Fritidscenter m.v. (Solbjerg Hovedgade 88) 1:137
Fællesrådets historiske vej 4:311
Gammel Horsens landevej 1:41
Glade og travle dage i Tingskov kro 1:104
Herregårdskuskens Sveriges-rejse i 1890 2:61
Hilsen til Agnethe, episode fra april 1945 2:262
Historien bag lokalhistorien i de fire sogne (Egnsarkivet) 4:288
Huse ved en vej, før 1920 (Solbjerg Hovedgade) 1:144
Husholdningsforeningen 2:257
Husmændene og deres foreninger 2:243
Hvilsted Kirke 3:5 Høkere og købmænd i Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne 3:63
Gå til toppen
Idræt (-og nu til sporten) 4:210
Kommunalpolitik (Demokratiets første 125 år) 4:116
Kommunekontor m.v. (Solbjerg Hovedgade 88) 1:137
Kraftbagepulveret fra Solbjerg 3:129
Kywling-Søren og hælercentralen i Ask 4:46
Købmænd og høkere i Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne 3:63
Købmænd og høkere i Tiset sogn 4:74
Landboforeningen 1:113
Landsbynavne i de fire sogne 1:34
Landskabet omkring os 1:28
Liget der forsvandt 4:44
Lundbjerggaard (Fra mønstergård til renseværk) 3:113
Lærere, degne og skoleholdere i Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne 2:67
Lærere, degne og skoleholdere i Tiset sogns skoler 3:43
Lærerinde i Hvilsted 1:67 Madsen, Hans, kromand 2:172
Mejerierne i Solbjerg-området 4:148
Middelalderens spor i landskabet 3:21
“Montgomery” og “frk. Ingerslev” på Ny Solbjerg kro 2:181
Møller (vand- og vindmøller) 4:131
Niels Peters kro/Ny Solbjerg kro 2:166
Novrup, Viggo 2:.91
Ny Solbjerg kro/Niels Peters kro 2:166
Offentlig transport i Solbjerg-området (rutebiler, busser m.v.) 4:167
Oldtidsspor på Solbjerg-egnen 2:34
Ormestenen i Solbjerg 1:80
Pedersen, Jørgen 1:162
Peders Torp blev til Pederstrup 1:85
Præster i Tiset 1873-1981 2:19
Rantzausgave (Cane) 1:17
Rasmus Modsat i Onsted 4:54
Ravnholt Bryggeri 4:162
Ravnholt by 2:129
Ravnholt Skov 2:147
Rutebiler og Busser (offentlig transport) 4:167
Sagn om Solbjerg sø 1:89
Schulz, Carl/Solbjerg Brødfabrik 3:129
Skattekiste og klokkeklang på Solbjerg-søens bund 1:89
Gå til toppen
Skoler i Astrup og Tulstrup sogne 1:57
Skoler i Hvilsted sogn 1:62
Skoler i Tiset sogn 1:50
Sognedegnens søndagsskole 1:48
Solbjerg Afholdshjem (Solbjerg Hovedgade 88) 1:137
Solbjerg Borgerforening 4:297
Solbjerg Brødfabrik/Carl Schulz 3:129
Solbjerg-egnen i oldtiden 2:34
Solbjerg Fritidscenter (Solbjerg Hovedgade 88) 1:137
Solbjerg Hovedgade før 1920 1:144
Solbjerg Husholdningsforening 2:257
Solbjerg i rampelyset 3:119
Solbjerg Kirke 2:41
Solbjerg Kommune 1963-1970 1:169
Solbjerg kommunekontor (Solbjerg Hovedgade 88) 1:137
Solbjerg kro, Gammel Solbjerg 2:159
Solbjerg Sangen 3:144
Solbjergskolen 1965-1979 1:72
Solbjerg sø, fiskeri 2:237
Solbjerg sø, sagn 1:89
Solbjerg sø, søsænkningen 1936 2:229
Solbjerg Turisthotel (Solbjerg Hovedgade 88) 1:137
Solbjerg under besættelsen 3:145
Soldaterbreve fra 1864 1:92
Sparekassen i Astrup-Tulstrup-Hvilsted 1871-1981 2:191
Spare-og lånekassen i Tiset 1868-1979 1:129
Sporten 4:210
Spøgelset i Drammelstrup 1:97
Store Bededag i Astrup 1945 (våbennedkastning) 1:166
Søsænkningen i 1936 2:229
Teknisk skole i Solbjerg 2:281
Telefoncentralerne i Solbjerg-området 2:201
Tingskov kro 1:104
Tiset banegård 3:164
Tiset Kirke 2:5
Tiset kirkegård 2:15
Tiset Præstegård 2:17
Tiset sogns spare- og lånekasse 1868-1979 1:129
Trafikministeren fra Onsted (Jens Jørgen Jensen) 4:193
Gå til toppen
Træk af Solbjerg-egnens oldtid 2:34
Trælborg 4:31
Trådene samles i Solbjerg (Telefoncentralerne) 2:201
Tulstrup Kirke 4:5
Turisthotel m.v. (Solbjerg Hovedgade 88) 1:137
Tyrenes sparekassebog 1:135
Ungdomsskolen og ungdomsklubben 1965-1980 3:165
Vejene i Solbjerg-området 4:35
Vælgerforeninger 4:124
Østergaard gennem 500 år 2:52

Landkort
Astrup sogn 1840 2:96
Hvilsted sogn 1840 2:200
Tiset sogn 1840 2:146
Tulstrup sogn 1840 2:284
Solbjerg-egnen ca. 1870 4:36
Gl. Horsens landevej 1789 4:37
Gå til toppen